La Doctora Ros

Cirurgiana pediàtrica i plàstica, Montserrat Ros compta amb més de trenta anys d’experiència exercint la seva especialitat, tant en hospitals públics com en centres privats.
Va cursar els estudis de medicina a la Universitat de Barcelona i les especialitats de cirurgia pediàtrica i cirurgia plàstica a l’Hospital de La Paz de Madrid.

Va començar la seva activitat laboral com adjunta del servei de cirurgia pediàtrica de l‘Hospital 12 de octubre de Madrid. El 1988 va tornar a Girona, la seva ciutat natal, on es va incorporar a l’equip de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Uns mesos més tard, va obrir la seva consulta privada. A l’any 2000 va assumir el càrrec de cap de servei de cirurgia pediàtrica en aquest mateix centre. Actualment, continua compatibilitzant la seva tasca a l’Hospital Josep Trueta de Girona amb la seva consulta privada, i realitza les intervencions quirúrgiques que se’n deriven a la Clínica Girona, a la Clínica Bofill i a la Clínica Onyar. També assisteix urgències a la Clínica Girona.

 

La Dra. Ros realitza tot tipus d’intervencions pediàtriques, essent les més habituals les de tipus urològic. L’aplicació de les darreres tècniques quirúrgiques, la majoria de les quals són menys invasives i amb clars avantatges per als pacients, és una de les seves prioritats.

Anuncis